Agenda/Nieuwsberichten

NIEUW:
Bij het wandelen langs de beelden kunt je snel informatie vinden over de beelden en hun makers.
Zet de handelingen eenmalig op je smartphone of iPhone.

Inmiddels is uw bestuur hard aan de slag om een aantrekkelijk programma voor u te realiseren voor 2023.
U kunt alvast 9 maart 2023 in uw agendanoteren. Op die datum staat de jaarvergadering gepland.
We hebben beeldend kunstenaar en tevens bestuurslid van Stichting Beeldenpark Drechtoevers
Arianne Moerman bereid gevonden een lezing in woord en beeld te geven over haar leven en werk .

Een atelierbezoek en een verrassend museumbezoek proberen we voor u mogelijk te maken.
In de volgende mailing wordt u daar nader over geïnformeerd .