Vrienden (algemeen)

Stichting Vriendenkring Beeldenpark Drechtoevers

Het Beeldenpark Drechtoevers wordt gesteund door de stichting Vriendenkring Beeldenpark Drechtoevers. De Vriendenkring wil bijdragen aan de bloei van het Beeldenpark op de drie locaties.
Zij doet dit door belangstelling voor het Beeldenpark en beeldende kunst in het algemeen te wekken en door materiële  en immateriële ondersteuning te bieden.

De vrienden ontvangen 3x per jaar een nieuwsbrief waarbij zij op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en een overzicht ontvangen van de op dat moment belangrijke tentoonstellingen.
Jaarlijks wordt er een atelierbezoek en een museumbezoek georganiseerd.
Een maal per jaar vindt er een ledenvergadering plaatst waarbij een gastspreker wordt uitgenodigd.
De vriendenkring levert indien mogelijk een bijdrage bij speciale aankopen voor het Beeldenpark.

De vriendenbijdrage is per jaar voor één persoon € 15,=; en  € 25,=. voor 2 leden woonachtig op hetzelfde adres.

Bestuur Stichting Vriendenkring Beeldenpark Drechtoevers:

Naam Functie
Wil Hofland-Vellekoop Voorzitter
Patricia Kat-ten Bosch Secretaris
Gep Salentijn Penningmeester
Jacqueline Hövig Coördinator rondleidingen
Henk te Veldhuis Algemeen lid

e-mail: [email protected]
Rekeningnummer: NL33 RABO 0348 3875 71

Voor de privacyverklaring klik hier