ANBI

ANBI_logoDe Stichting Beeldenpark Drechtoevers is door de Belastingdienst per 1 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel bekend als ANBI. Tegelijk is de status Culturele ANBI toegekend. Met deze status is het voor zowel particulieren als voor bedrijven fiscaal interessant om de Stichting Beeldenpark Drechtoevers te steunen met een eenmalige of periodieke gift. Steun die het Beeldenpark hard nodig heeft om de beeldhouwwerken in de openbare ruimte langs de oevers van de Drechtstedengemeenten te kunnen onderhouden, voortzetten en uitbreiden.

Hoe werkt het precies voor particulieren?
Particulieren kunnen de fiscale aftrek van hun gift aan de Stichting Beeldenpark Drechtoevers met 25% verhogen: wie € 100 doneert, mag € 125 als aftrekpost opvoeren bij de inkomstenbelasting. Dit mag over een bedrag van maximaal € 5.000. Per jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250.

En voor bedrijven?
Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen anderhalf keer het bedrag van hun gift aan de Stichting Beeldenpark Drechtoevers als aftrekpost opvoeren in de aangifte vennootschapsbelasting. Bedraagt uw gift bijvoorbeeld € 2.000, dan mag u € 3.000 aftrekken (150%).

Periodieke giften en/of donaties, toegezegd voor tenminste vijf jaar, bieden nog meer belastingvoordeel. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250.

De bedragen hier boven genoemd, kunnen gewijzigd zijn. Als u interesse heeft, neemt u dan contact op met ons bestuur.

ANBI Gegevens
Naam STICHTING OPENLUCHTMUSEUM BEELDENPARK DRECHTOEVERS
Ook bekend als STICHTING BEELDENPARK DRECHTOEVERS

Banknummer: NL60RABO0397647565
RSIN/Fiscaal nummer: 8154.36.336
Nummer Kamer van Koophandel: 41122201

Informatie/contact:
Adres Secretariaat Stichting Beeldenpark Drechtoevers
Singel 516
3311 HP Dordrecht

e-mail:
[email protected]

Bestuur:
Bas den Hartog: voorzitter
Neeltje Mooij: secretaris
Pem Kubbe: penningmeester

Beloningsbeleid:
Er worden geen salarissen uitbetaald, alle medewerkers zijn vrijwilliger.

Doelstelling:
Het beschikbaar stellen van kunst in de openbare ruimte.
De oevers van de Drechtsteden verbinden door middel van beeldende kunst

Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl/anbi