Jubileum

Drechtoever-ForumIn 2016 vierde Stichting Beeldenpark Drechtoevers haar 20 jarig bestaan.
De Nederlandse Kring van Beeldbouwers (NKvB), mede-initiatiefnemer bij de oprichting van onze stichting, bestaat in 2018 alweer 100 jaar.
Aangezien wij al die jaren intensief met elkaar samenwerken heeft onze stichting de periode 2016 t/m 2018 uitgeroepen als onze jubileumperiode.
Tijdens deze periode organiseren wij een jubileumexpositie en daarnaast organiseren wij een aantal activiteiten ten behoeve van de beeldende kunst in de Drechtsteden.
Er wordt veel publiciteit gegenereerd en we zullen met al onze activiteiten veel extra bezoekers trekken. De meeste activiteiten hebben een structureel karakter.
Met de NKvB, maar ook met andere organisaties, hebben wij al een duurzame en vruchtbare samenwerking opgebouwd.
In 1996 is onze eerste expositie in Zwijndrecht geopend door toen nog Hare Majesteit Koningin Beatrix. Inmiddels heeft het Beeldenpark een nationale en internationale bekendheid als een openbaar toegankelijke plaats waar je beelden ‘gewoon nog mag aanraken’.

Mede daarom worden al onze jubileumactiviteiten uitgevoerd onder de naam:
‘Drechtoever Forum, beeldhouwkunst die je ‘aan’ raakt’.

Met deze start in Zwijndrecht is het plan van een culturele verbinding van de steden langs de Drechtoevers van wal gegaan en heeft zich inmiddels ook in Papendrecht en Alblasserdam genesteld.

De volgende activiteiten en exposities werden gepland:

Zwijndrecht

  • Een binnententoonstelling van beeldende kunst in het Oude Raadhuis, samen met de NKvB, in de maanden oktober/november 2016;
  • Zowel op de Ringdijk als op het Maaspad een informatiezuil plaatsen, die de ingang van het Beeldenpark aangeeft;
  • Beelden plaatsen vanaf de spoorbrug langs de Maasboulevard, het Maaspad en in het Noordpark;
  • De gedenkplaat welke geplaatst is bij de opening door destijds Koningin Beatrix verhogen en uitlichten.

Papendrecht

  • De Beeldenboulevard in Papendrecht fors uitbreiden waardoor deze meer ‘body’ krijgt.
    Dit willen we realiseren door meer dan 10 beelden te plaatsen langs het Aviolandapad en een aantal beelden te plaatsen langs het Merwehoofd en op het Veerplein.

Alblasserdam

  • De Beeldenboulevard verder uitbreiden met 1 tot 2 beelden.

Algemeen

  • Er worden tevens een fors aantal specifieke activiteiten gepland;
  • Er wordt i.v.m. het jubileum een nieuwe catalogus gemaakt van de beelden van alle locaties.

Veel van de hierboven genoemde activiteiten en exposities zijn al in 2016 gerealiseerd.
Helaas is de Binnententoonstelling niet doorgegaan vanwege het feit dat er voor deze expositie onvoldoende middelen beschikbaar waren.
Ook in de jaren 2017 en 2018 gaan wij door met specifieke activiteiten.
Zo willen wij in 2018 o.a. aandacht besteden aan het 100-jarig bestaan van de NKvB.